Ängelholms Föreningshamn
Hamnkontoret 0431 21325.
Helgfri vardag öppet kl 8-9 samt 15-16 i april till oktober.

Helgfri vardag öppet kl 8-9 i november till mars.

Övriga tider telefonsvarare.
Mail: info@afh.nu