Avgifter 2021
Medlemmar inkl moms exkl moms
Bryggplats hela året per bryggmeter 570 456
Medlemsinsats per bryggmeter
Hyresgäster
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter 1470 1176
Bryggplats sommar 1 april – 31 oktober per bryggmeter på I bryggan 1400 1170
Bryggplats vinter 1 november-31 mars per bryggmeter 525 420
Uppställningsplats på land vinter 1 november – 31 mars per breddmeter 400 320
Uppställningsplats på land sommar 1 april – 31 oktober per breddmeter 400 320
Gemensamma avgifter
Uppställning av vagga i bockgård sommar eller vinter inkl borttransport på våren 325 260
Uppställning av kärra <8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl bortransport 650 520
Uppställning av kärra >8 meter på vaggplan sommar eller vinter inkl borttransport 1355 1080
Uppställning mindre trailerbåt på land vinter eller sommar på anvisad plats 1375 1100
Båtlyft upp till 5 ton 645 516
Båtlyft upp till 6 ton 925 740
Båtlyft upp till 7 ton 1205 964
Båtlyft upp till 8 ton 1495 1196
Båtlyft upp till 9 ton 1785 1428
Båtlyft upp till 10 ton 2075 1660
Båtlyft upp till 11 ton 2350 1880
Båtlyft upp till 12 ton 2635 2108
Båtlyft upp till 13 ton 2910 2328
Båtlyft upp till 14 ton 3210 2568
Båtlyft upp till 15 ton 3460 2768
Avgifterna gäller vardagar för lyft som påbörjas 08.00 och är avslutade 16.00.
Vid övriga tider tillkommer 310 248
Missad vaktgång  enkel / familje 1425/2850 1140/2280
För andra ändamål än ovanstående debiteras en fast avgift för elmätaren med kr/år. 65 52
Elenergi debiteras med kr/kWh 1,75 1,40
Hamnhjälp deb per timmen ( tex bärgning, bogsering) ink fordon / ekl fordon 750/600 595/476
Flyttning av vagga med hjälp av hjullastaren 325 260
Flyttning av vagn med hjälp av hjullastaren 200 160
Hyra av stötta under vintersäsong per syck 350 280
Hyra av stötta under sommarsäsong under 1 vecka per styck 75 60
Hyra av motorbåtsbockar under vintersäsong per st 700 560
Bokning av spolplattan för båttvättning per timme 595 476
Hyra av spolplattan vid egen upptagning ej bokningsbar 130 104
Mast mellan i mast container vinter eller sommar 225 180
Mast lång i mast container vinter eller sommar 345 276
Bom eller linkande i mast container vinter eller sommar 125 100
Köavgift
Avg. för att stå i kölistor. Per kalenderår. Faktureras efter fördelning av lediga platser. 230 184
Faktureringaavgift vid fler än en faktura per båtplats 15 12
Hyra för hodda
Av Föreningshamnen isolerad hodda / per kvartal 2800 0
Oisolerad hodda / per kvartal 2085 0
Oisolerad liten hodda / per kvartal 1090 0
Elenergi debiteras med kr/kWh 1,75 1,40
Nyttjande av sjösättnings slip
Pris per gång. 65 52
Årskort 820 656
Gäster, båtar som saknar gällande båtplatsmärke.
Gästdygn för båt inkl. el enligt ovan 185 148
Gästmånad oavsett längd inkl el enligt ovan. 1515 1212
Serviceavgift Frihamns båt per dygn 55 44
För gästbåtar som stannar längre tid än  6 dygn är vart sjunde dygn gratis.
Gästdygn husbil/husvagn max 48 timmar ink el 185 148
Ängelholm 2021-01-15 styrelsen