Länk till båtbottenfärger från kemikalieispektionen.

https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/rad-om-kemikalier-som-du-har-hemma/batbottenfarger/karta-over-omraden-dar-olika-typer-av-batbottenfarger-ar-tillatna-att-anvanda

Hamnen är öppen för säsongen.

Vi önskar våra båtägare, gästande båtar samt husbilar/husvagnar en trevlig sommar.

FRIHAMNS MÄRKET FÖR 2021.

Finns på hamnkontoret. 50 kr för hyresgäster, ägare 0 kr.

Bokning av sjösättning 2021.

All bokning av sjösättningstider sker via hamnkontoret på telefon 0431 21325.

Ställplatsen är öppen med 8 platser, 185 kr natten inkl el för belysning.

Toaletter / dusch samt hushållssopor.

Tillgång mot avgift tvättmaskin/torktumlare.

Anmälan och incheckning enligt anslag på hamnkontorets dörr ( gula tegelhuset).

Betalas med GOMARINA.COM s app när kontoret är stängt.

Platserna är inte bokningsbara.

Säkerhetsselen till mastkranen.

Finns att låna och hänger i vaktkuren tillträde med passerkortet för 2020.

Glöm inte att notera lånet på där avsedd lista.

Sjömacken är öppen 1 april till 31 oktober.

Vid eventuella fel & frågor kontakta Skåne Marin AB – 0431 20 300 eller se hemsidan skanemarin.se

Bokning av torrsättning 2021

All bokning av torrsättningstider sker via hamnkontoret på telefon 0431 21325.

VAKTBOKNINGEN FÖR 2021 ÄR STÄNGD FÖR ÅRET.