Länk till båtbottenfärger från kemikalieinspektionen.

https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/rad-om-kemikalier-som-du-har-hemma/batbottenfarger/karta-over-omraden-dar-olika-typer-av-batbottenfarger-ar-tillatna-att-anvanda

Hamnen är öppen för säsongen.

Vi önskar våra båtägare, gästande båtar samt husbilar/husvagnar en trevlig sommar.

Ställplatsen är öppen med 8 platser, 185 kr natten inkl el.

Toaletter / dusch samt hushållssopor.

Tillgång mot avgift tvättmaskin/torktumlare.

Anmälan och incheckning enligt anslag på hamnkontorets dörr ( gula tegelhuset).

Betalas med GOMARINA.COM s app när kontoret är stängt.

Platserna är inte bokningsbara.

Gästbåtar 185 kr natten inkl el.

Gästbåt FH 55 kr natten inkl el.

Övrig info se ställplats..

Bokning av sjösättning 2021.

All bokning av sjösättningstider sker via hamnkontoret på telefon 0431 21325.

FRIHAMNS MÄRKET FÖR 2021.

Finns på hamnkontoret. 55 kr för hyresgäster, ägare 0 kr.

Säkerhetsselen till mastkranen.

Finns att låna och hänger i vaktkuren tillträde med passerkortet för 2020.

Glöm inte att notera lånet på där avsedd lista.

Sjömacken är öppen 1 april till 31 oktober.

Vid eventuella fel & frågor kontakta Skåne Marin AB – 0431 20 300 eller se hemsidan skanemarin.se

Bokning av torrsättning 2021

All bokning av torrsättningstider sker via hamnkontoret på telefon 0431 21325.

VAKTBOKNINGEN FÖR 2021 ÄR STÄNGD FÖR ÅRET.